• education and career programs
  • Tiếng Anh trực tuyến
  • Versant test
  • Apecs career programs

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

online degrees
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
  • Cử nhân Hoa Kỳ - Đại học IOWA Wesleyan
  • CLEP - Tiết kiệm thời gian và chi phí du học Mỹ

Đối tác của APECS

Các đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới tích cực quan tâm, chia sẻ trong việc thúc đẩy sự phát triển của giáo dục Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

Liên hệ với APECS

Apecs cung cấp các giải pháp giáo dục cho trường học, các chương trình đào tạo cho doanh nghiệp

Tất cả những người hiệu trưởng, giáo viên hay cán bộ đào tạo thật sự đều mong muốn những điều tốt nhất đến với học viên của mình. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo hay quản lý trong doanh nghiệp, bạn sẽ luôn muốn nhân viên của mình có đủ khả năng và đạt hiệu quả cao. Nếu bạn cũng như chúng tôi, đều tin rằng các khóa học và dịch vụ của chúng tôi có thể giúp cho học viên hay nhân viên của bạn sử dụng hết năng lực của mình thì xin hãy Liện hệ với chúng tôi

Tin tức

Chia sẻ thông tin về Giáo dục Đào tạo