Đào tạo trực tuyến

Cử nhân
Quản trị Kinh doanh

> Tài chính
> Quản trị Du lịch và Lữ hành
> Quản trị Kinh doanh quốc tế
> Truyền thông Marketing tích hợp
> Quản trị Nhà hàng - Khách sạn


Thạc sĩ
Quản trị Kinh doanh

> Quản trị Chiến lược
> Chuyên ngành Tài chính
> Khoa học Lãnh đạo
> Kinh doanh khởi nghiệp
> Kinh doanh Quốc tế
> Quản lý chuỗi cung ứng và Logistic

Chương trình
Tiến sĩ

Tiến sĩ thông qua Nghiên cứu -DTR và Tiến sĩ thông qua xuất bản hay luận án (DTP).
Chuyên ngành:
> Quản trị (D. Man.)
> Tâm lý học (Psych. D.)
> Giáo dục học (Ed. D.)
> Quản trị Kinh doanh (D.B.A.)

ABOUT - EIU

European International
University

European International University (EIU) được Bộ Giáo dục Quốc gia, Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Pháp công nhận, và được đăng ký là một viện giáo dục đại học tư thục theo và tuân thủ Đạo luật Giáo dục Pháp: Các điều khoản của Bộ luật Giáo dục L 444 -1 đến 444-11 và R 444-1 đến 444-28. Trường đã giành được vị trí hàng đầu với Dịch vụ xác nhận cho các trường quốc tế, cao đẳng và đại học bởi tổ chức ACCREDITATION SERVICE for INTERNATIONAL SCHOOLS, COLLEGES & UNIVERSITIES (ASIC), cho các lĩnh vực hoạt động đáng khen ngợi. Chứng nhận ASIC giúp học sinh và phụ huynh đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn và cũng sẽ giúp các trường học, cao đẳng, đại học, nhà cung cấp đào tạo hoặc nhà cung cấp giáo dục từ xa, chứng minh với hội sinh viên quốc tế rằng họ là một tổ chức chất lượng cao. ASIC một tổ chức kiểm định độc lập, được công nhận bởi chính phủ Anh.

Năm 2020, EUROPEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY xếp hạng #75 WORLD’S BEST BUSINESS SCHOOL  do CEO World Magazine bình chọn. 

APECS là đối tác toàn cầu của EIU và được ủy quyền triển khai các chương trình của EIU.

Cung cấp thông tin về
Chương trình mà bạn quan tâm

Vietnam office address:

9, Phan Kế Bính, Phòng 504, Đa Kao, Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh, Vietnam

Call for help:

+84 2 8221 31980

Mail for information:

info@apecs-sg.com
eric@apecs-sg.com