Chứng chỉ LCCI

THÔNG TIN VỀ LCCI:

lcci

LCCI là một danh mục các bằng cấp môn học liên quan đến công việc được tạo ra để cung cấp cho người học các kỹ năng và kiến thức có mục tiêu và chuyên biệt cần thiết để tham gia và phát triển tại nơi làm việc. Các văn bằng LCCI đã được thiết kế với sự hợp tác của các nhà tuyển dụng và các cơ quan chuyên môn để đảm bảo mỗi văn bằng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết liên quan đến ngành.

LCCI cung cấp một loạt các lĩnh vực chủ đề bằng tiếng Anh, tài chính và định lượng, tiếp thị và kinh doanh cũng như quản trị kinh doanh và CNTT. Bằng cấp của LCCI trang bị cho người học các kỹ năng sẵn sàng làm việc để phát triển thành công trong sự nghiệp của họ.

Các loại chứng chỉ LCCI

Các bằng cấp của LCCI phù hợp với nhiều đối tượng học viên từ 14 tuổi trở lên, và có sẵn dưới dạng các môn học đơn lẻ, văn bằng và chứng chỉ nhóm.

Chứng chỉ đơn:

Phần lớn các bằng cấp của LCCI là ở cấp độ 1 đến 4.

  • LCCI Level 1 bằng cấp nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản của bạn trong một chủ đề cụ thể hoặc lĩnh vực công việc liên quan đến kinh doanh.
  • LCCI Level 2 bằng cấp thường là yêu cầu đầu vào tối thiểu cho công việc. Họ cung cấp cho bạn kiến thức tốt và sự hiểu biết vững chắc về một chủ đề hoặc lĩnh vực công việc liên quan đến kinh doanh.
  • LCCI Level 3 bằng cấp phát triển khả năng học hỏi và áp dụng nhiều kiến thức, hiểu biết và kỹ năng của bạn ở mức độ chi tiết.
  • LCCI Level 4 bằng cấp giúp bạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực học tập hoặc làm việc của bạn.
lcci hr

LCCI Diploma

Văn bằng LCCI là một phương thức được công nhận, hiệu quả bằng cách kết hợp các môn học trong các lĩnh vực liên quan để tạo ra một minh chứng toàn diện về khả năng, kỹ năng và kiến thức. Một số học phần bắt buộc trong Văn bằng cho phép học tiếp lên các chứng chỉ chuyên môn ACCA và CIMA.
Có ba loại Văn bằng LCCI:

Các bằng cấp này phù hợp với những sinh viên có sở thích chung về các hoạt động liên quan đến kinh doanh và muốn phát triển kiến thức, hiểu biết và kỹ năng của mình trên nhiều lĩnh vực liên quan. Có từ Cấp độ 1 đến Cấp độ 3, hoàn thành trong vòng 24 tháng.
Những bằng cấp này phù hợp với những sinh viên quan tâm đến một chức năng kinh doanh cụ thể, chẳng hạn như tiếp thị hoặc kế toán, và muốn phát triển kiến thức, hiểu biết và kỹ năng của họ trong lĩnh vực này mà không cần phải chuyên sâu. Có ở Cấp độ 3 và hoàn thành trong vòng 3 tháng.
Các Văn bằng Chuyên ngành mới của chúng tôi phù hợp với những sinh viên có ý tưởng rõ ràng về nguyện vọng nghề nghiệp của họ và cách họ muốn chuyên môn hóa trong một chức năng kinh doanh. Có ở Cấp độ 3 và hoàn thành trong vòng 6 tháng.

Chúng tôi cung cấp

Professional Diploma in Accounting and Finance – Level 4

Our international LCCI qualifications in Financial Accounting help learners to develop the skills to produce financial records, summarising an organisation's financial transactions over a specific accounting period, and its current financial position in terms of assets, liabilities and capital. They're suitable for those working or preparing to work in accounting environments or supporting a company's finance department.
Our international LCCI Level 4 Certificate in Management Accounting helps learners to develop advanced knowledge and understanding of management accounting techniques in business, budget setting, monitoring, variance analysis and business performance. It's suitable for those working or preparing to work in supervisory or managerial roles within the area of management accounting.
Our international LCCI Level 4 Certificate in Organisational Behaviour and Performance covers the internal and external business environment, managing people, compliance and control, and governance and ethics. It's suitable for those working or preparing to work in supervisory or management roles in areas such as finance, HR and other business operations, in which they contribute to aspects of the decision-making process that influence an organisation's behaviour and improve its performance.

Học phí: £ 270.00

Miễn môn khi đăng ký tham gia các chứng chỉ chuyên nghiệp quốc tế với LCCI

Các bằng cấp của LCCI từ Pearson được các nhà tuyển dụng đánh giá cao vì tập trung thực tế vào các chức năng chính của kinh doanh quốc tế hiện đại, và được các nhà tuyển dụng, trường đại học và các tổ chức chuyên nghiệp công nhận trên toàn thế giới.

Các trường hợp miễn trừ hiện tại dành cho các chứng chỉ LCCI như sau:

Chứng chỉ Tổ chức Áp dụng Chi tiết miễn môn học
Pearson LCCI Level 4 Certificate in Financial Accounting (VRQ) (QN: 601/5167/5) Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Toàn cầu

Đến 31/12/2020: FA1: Recording Financial Transactions MA1: Management Information FA2: Maintaining Financial Records MA2: Managing Costs and Finance FAB: Accountant in Business FMA: Management Accounting FFA: Financial Accounting AB: Accountant in Business MA: Management Accounting FA: Financial Accounting

Bắt đầu từ 01/01/2021: FFA: Financial Accounting FA: Financial Accounting

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) Toàn cầu Đến 31/12/2024: ICAEW paper: Accounting
Pearson LCCI Level 4 Certificate in Organisational Behaviour and Performance (VRQ) (QN: 601/5176/6) Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Toàn cầu Đến 31/12/2020: FFA: Financial Accounting FA: Financial Accounting Bắt đầu từ 01/01/2021: FAB: Accountant in Business AB: Accountant in Business
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) Toàn cầu Đến 31/12/2024: ICAEW paper: Business and Finance
Pearson LCCI Level 4 Certificate in Management Accounting (VRQ) (QN: 601/5170/5) Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Toàn cầu Đến 31/12/2020: FA1: Recording Financial Transactions MA1: Management Information FA2: Maintaining Financial Records MA2: Managing Costs and Finance FAB: Accountant in Business FMA: Management Accounting FFA: Financial Accounting AB Accountant in Business MA: Management Accounting FA: Financial Accounting Bắt đầu 01/01/2021: FMA: Management Accounting MA: Management Accounting