ACCA Online

Vì sao nên chọn học ACCA online?

ACCA là một chứng chỉ gồm nhiều môn học đề cao tính tự rèn luyện của người học. Một người muốn học ACCA không thể mỗi ngày đến lớp học, học 2 giờ trong lớp và thế là xong. Người học cần phải tự rèn luyện, tự học rất nhiều mới có thể vượt qua các kì thi ACCA. Giáo viên hướng dẫn của các môn học ACCA chỉ đóng một vai trò phụ, cái chính vẫn là ở người học.  Học ACCA online là một lựa chọn đúng cho vấn đề này.

Nắm rõ được các đặc điểm đó, chương trình học ACCA online của APECS mang đến cho người học tất cả những công cụ cần thiết để tự học như: bài đọc, video giảng dạy, tài liệu bài tập, bài thi thử, giảng viên hỗ trợ trong những lúc học viên có thắc mắc… Với lợi thế học online ở bất cứ đâu, việc học của học viên sẽ không bị gián đoạn bởi các yếu tố ngoại cảnh, giúp cho con đường đi đến đích trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn.

Làm sao để đạt được chứng chỉ ACCA?

Để trở thành một kế toán viên được chứng nhận đủ điều kiện và được phép sử dụng chữ “ACCA” sau tên của bạn, bạn cần phải hoàn thành:

  • 13 môn thi (trong đó có 9 môn có thể được miễn thi tùy theo điều kiện cụ thể)
  • 3 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực liên quan
  • Bài thi đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng chuyên môn
what's acca

Thông tin khóa học ACCA online

Bạn có thời gian không giới hạn để hoàn thành các Paper (môn học) cấp độ F và 7 năm để hoàn thành các Paper cấp độ P. Bạn làm bài thi ACCA khi cảm thấy phù hợp với bạn – bạn tự chọn tốc độ học cho chính bạn. Bạn cũng có tùy chọn để đưa ra lựa chọn môn thi dựa trên International Accounting và Auditing Standard, ở một số quốc gia, các tùy chọn Paper dựa trên luật pháp và thuế tại đó. Bạn cũng có thể yêu cầu miễn trừ một số môn thi nhất định, tùy thuộc vào những bằng cấp khác mà bạn đã có.

Applied Knowledge Papers
Paper Subject Exam Session
F1 Accountant in Business (AB) CBE*(monthly)
F2 Management Accounting (MA) CBE*(monthly)
F3 Financial Accounting(FA) CBE*(monthly)
Applied Skill Papers
Paper Subject Exam Session
F4 Corporate and Business Law (LW)(ENG) CBE*(monthly)
F5 Performance Management (PM) March, June, September & December
F6 Taxation (TX) March, June, September & December
F7 Financial Reporting (FR) March, June, September & December
F8 Audit and Assurance (AA) March, June, September & December
F9 Financial Management (FM) March, June, September & December
ACCA ONLINE COURSE
Strategic Professional Papers
Paper Subject Exam Session
SBL Strategic Business Leader March, June, September & December
SBR Strategic Business Reporting March, June, September & December
P4 Advanced Financial Management (AFM) March, June, September & December
P5 Advanced Performance Management (APM) March, June, September & December
P6 Advanced Taxation (ATX) March, June, September & December
P7 Advanced Audit and Assurance (AAA) March, June, September & December
* Computer Based Examination
Bạn phải đăng ký là học viên của ACCA trước khi dự thi.

Cách dễ và nhanh nhất là đăng ký tham gia khóa học trực tuyến. Bạn có thể tự làm hoặc thông qua APECS. Đăng ký trực tuyến cũng cho phép bạn tải lên tất cả các giấy tờ liên quan của bạn. Điều này có nghĩa là đơn của bạn sẽ được xử lý nhanh hơn nhiều và bạn sẽ biết bạn có thể bắt đầu học ở cấp độ nào ngay sau khi nộp đơn.

ACCA cung cấp một số lộ trình đầu vào để học lấy Chứng chỉ ACCA, được thiết kế để công nhận các bằng cấp tương đương và thành quả học tập trước đó. Kiểm tra các yêu cầu đầu vào và miễn trừ có thể tìm thấy trên ACCAGlobal cùng với thông tin từ Joint Examination Schemes.

Hãy nhớ gửi các giấy tờ liên quan kèm mẫu đăng ký của bạn, bao gồm ảnh chụp hộ chiếu, ID và bản sao chứng thực trình độ học vấn trước đây để làm bằng chứng đủ điều kiện theo học tối thiểu hoặc yêu cầu miễn thi.

Bạn cũng có thể theo dõi tiến trình hồ sơ của mình trực tuyến.

ACCA sẽ cấp cho bạn mật mã để truy cập thông tin chi tiết về hồ sơ học của bạn từ trang web của ACCA và thông tin đăng ký có chứa thông tin chi tiết về các kỳ thi, yêu cầu kinh nghiệm thực tế, module Đạo đức nghề nghiệp và dịch vụ, hỗ trợ do ACCA cung cấp.

Ngay sau khi bạn nhận được xác nhận từ ACCA rằng đơn đăng ký của bạn đã được phê duyệt, bạn có thể sắp xếp để dự thi các môn CBE.
Học phí cho các môn Applied Knowledge: £ 90/paper
Học phí cho các môn Applied Skills: £ 120/paper
Học phí cho các môn Strategic Professional: £ 150/paper
Tổng học phí: £ 1.140
Tối thiểu: 2 năm

Trung bình, một học viên đăng ký với các yêu cầu đầu vào tối thiểu và học trên cơ sở toàn thời gian sẽ mất khoảng hai đến ba năm để đạt được Chứng chỉ ACCA.
Tại Việt Nam, yêu cầu đầu vào khi tham gia khóa học lấy chứng chỉ ACCA là học viên đã hoàn thành hoặc đang theo học văn bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ. Lưu ý xem điều kiện miễn thi cho các môn học.